Taiteen perusopetus Manillassa ja Turun alueen peruskoulussa

Manillan Kuvataidekeskus järjestää viikoittain kuvataiteen perusopetusta eri ikäisille ryhmille. Opetus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvailmaisuun, nykytaiteeseen, median kuviin, muotoiluun, taidehistoriaan, rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys.

"Taidekeskus koulussasi -opinnot" ovat Turun alueen alakouluissa järjestettyä kuvataiteen perusopetusta yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Koulupäivän jälkeen kokoontuvissa 1.-6.-luokkalaisten ryhmissä tutustutaan taiteeseen piirtäen, maalaten ja muotoillen.

Opetus on Turun kaupungin hyväksymää taiteen perusopetusta, jonka tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja kuvataiteen eri osa-alueilla. Opetus noudattaa Opetushallituksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 2017 perusteita.

MANILLAN

kuvaTAIDEKESKUS

iloa, intohimoa ja inspiraatiota kuvataiteeseen

Itäinen Rantakatu 64 / MANILLA
20810 Turku


manilla(at)kuvataidekeskus.fi

  • Kuvataidekeskus Manilla Fb
  • Instagram - Black Circle

3021487-8

Tietosuoja

Käytämme evästeitä

@grafdesign.fi