top of page

Turun Kuvataidekeskus järjestää viikoittain taideopetusta eri ikäisille ryhmille. Opetus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvailmaisuun, nykytaiteeseen, median kuviin, muotoiluun, taidehistoriaan, rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys.

"Taidekeskus koulussasi -opinnot" ovat Turun alueen alakouluissa järjestettyä kuvataiteen perusopetusta yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Koulupäivän jälkeen kokoontuvissa 1.-6.-luokkalaisten ryhmissä tutustutaan taiteeseen piirtäen, maalaten ja muotoillen.

Opetus on Turun kaupungin hyväksymää taiteen perusopetusta, jonka tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja kuvataiteen eri osa-alueilla. Opetus noudattaa Opetushallituksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 2017 perusteita.

Opettajat:

Sanna Peuri rehtori | kuvataiteilija AMK, opettajan ammattipätevyys | kuvanveistäjä, taidemaalari
Tiina Vainio kuvataiteilija AMK | taidegraafikko, taidemaalari, taidepedagogi

Senni Hernejärvi | kuvataiteen perusopetus

Iida Virta kuvataidekasvatusopiskelija 

Näyttökuva 2020-1-25 kello 17.18.20.png

Turun kuvaTAIDEKESKUs

Kuvataidekoulu Vähätorilla
KuvaTaiteen perusopetusta
KuvaTaideopetusta turun alueella kaikenikäisille
Näyttökuva 2020-1-24 kello 12.14.12.pn
Näyttökuva 2020-1-24 kello 12.14.22.pn
bottom of page