top of page

Turun kuvataidekeskus järjestää taiteen perusopetusta, joka noudattaa opetushallituksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 2017 perusteita. Turun Kuvataidekeskuksessa on viikoittain taideopetusta eri ikäisille ryhmille. Opetus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvailmaisuun, nykytaiteeseen, median kuviin, muotoiluun, taidehistoriaan, rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys. Opettajat ovat pedagogisesti suuntautuneita tai pätevöityneitä kuvataidealan ammattilaisia. 

Opettajat:

Sanna Peuri rehtori | kuvataiteilija AMK, opettajan ammattipätevyys | kuvanveistäjä, taidemaalari
Tiina Vainio kuvataiteilija AMK | taidegraafikko, taidemaalari, taidepedagogi

Senni Hernejärvi | kuvataiteen perusopetus

Iida Virta kuvataidekasvatusopiskelija 

Näyttökuva 2020-1-25 kello 17.18_edited.

Turun Kuvataidekeskus

Kuvataidekoulu Vähätorilla
Kuvataiteen perusopetusta Turussa
Näyttökuva 2020-1-24 kello 12.14.12.pn
Näyttökuva 2020-1-24 kello 12.14.22.pn
bottom of page