Taiteen perusopetus keskuksessa ja Turun alueen peruskouluissa

Turun Kuvataidekeskus järjestää viikoittain kuvataiteen perusopetusta eri ikäisille ryhmille. Opetus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvailmaisuun, nykytaiteeseen, median kuviin, muotoiluun, taidehistoriaan, rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys.

"Taidekeskus koulussasi -opinnot" ovat Turun alueen alakouluissa järjestettyä kuvataiteen perusopetusta yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Koulupäivän jälkeen kokoontuvissa 1.-6.-luokkalaisten ryhmissä tutustutaan taiteeseen piirtäen, maalaten ja muotoillen.

Opetus on Turun kaupungin hyväksymää taiteen perusopetusta, jonka tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja kuvataiteen eri osa-alueilla. Opetus noudattaa Opetushallituksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 2017 perusteita.

Turun

kuvaTAIDEKESKUS

iloa, intohimoa ja inspiraatiota kuvataiteeseen

Hakapellonkatu 15

20540 Turku


info(at)kuvataidekeskus.fi

  • Kuvataidekeskus Manilla Fb
  • Instagram - Black Circle

3021487-8

Tietosuoja

Käytämme evästeitä

@grafdesign.fi