Taiteen perusopetusta 

kuvataidekeskuksessa 
ja Turun alueen peruskouluissa

Turun Kuvataidekeskus järjestää viikoittain kuvataiteen perusopetusta eri ikäisille ryhmille toimitiloissaan Nummessa (Hakapellonkatu 15, 20540 Turku). Opetus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvailmaisuun, nykytaiteeseen, median kuviin, muotoiluun, taidehistoriaan, rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys.

"Taidekeskus koulussasi -opinnot" ovat Turun alueen alakouluissa järjestettyä kuvataiteen perusopetusta yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Koulupäivän jälkeen kokoontuvissa 1.-6.-luokkalaisten ryhmissä tutustutaan taiteeseen piirtäen, maalaten ja muotoillen.

Opetus on Turun kaupungin hyväksymää taiteen perusopetusta, jonka tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja kuvataiteen eri osa-alueilla. Opetus noudattaa Opetushallituksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 2017 perusteita.