Turku Art Centre

The Turku Art Centre is located near the centre of Turku. It has been educating children and youngsters art for over 30 years. 

Artistic expression is learned in differing assignments. We draw, paint, do simple graphic art and 3D works, and learn photography as well as making the video.  In the classes we do also show and while doing them learn basics of performance art.

We in The Turku Art Centre value the diversity and the assignments are made to support this idea. In art classes, everyone can express himself in a supportive atmosphere. We encourage everyone to be happy with his work as well as to value works of others. In spring we organize exhibitions made of the works of each class.

Our art classes encourage creative discovery. Teachers are supportive and always helping students with their work. Turku Art Centre has made it possible to study art also in many elementary schools in Turku area. Classes held in elementary schools offer children easy step to explore arts through different visual arts. 

Registration to art courses in Centre or in elementary schools.

Festive gatherings

We also offer individually tailored art celebrations for groups of different sizes and ages in cultural and natural milieu of Centre.

Our professional artists and teachers can help you to plan your childrens birthday and stag, Christmas or business party. During these parties, we offer the possibilities to create traditional or abstract art, to paint, draw or sculpture of a living model and to use our kitchen and utensils to your usage.

 

The price of art parties is determined by the length of the party, materials required and the group size.

For further information: info(at)kuvataidekeskus.fi

Camps

During school holiday and summer time we organize day camps for 7-12 years-old. During these camps children will be introduced to visual arts, including painting, drawing and sculpting with the help of our skilled instructions.

We work with a variety of materials and technics with daily changing themes without forgetting to play and have fun. 

For further information: info(at)kuvataidekeskus.fi

 

Åbo Konstcenter

Åbo Konstcenter ligger nära Åbo centrum och den har givit konstens grundutbildning för barn och de unga för över 30 år. 

I våra kurser får kursdeltagarna prova olika konstnärliga metoder och visuellt uttrycket. Vi tecknar, målar, skulpterar, fotograferar, gör enkel grafik och video. Vi också testar performans och gör lilla framställningar som dokumenteras av andra deltagarna.

Att uppskatta olikhet är mycket viktigt värde for oss. Därför är våra uppgifter mångsidiga.  Vi i Åbo Konstskola håller de viktigt att alla uppskattar sina egna och andra deltagarnas konst. På vårarna organiseras det utställningar om kursdeltagarnas konst.

Åbo Konstcenter har även gjort det möjligt att hålla på med konsten i de grundskolorna. I konstklubben bekantar vi oss på ett mångsidigt sätt med olika typer av material. Med hjälp av olika uppgifter bekantar vi oss också med grundbegrepp som t.ex. vad menas med bildkomposition, perspektiv och valör. Åbo bildkonstcenter har varje termin en av konsthistorians tidsepoker som tema. Vi tittar tillsammans med barnen på just den tidsepokens karaktäristika och reflekterar bl.a. över vad konstverken har representerat och hur de ser ut i våra ögon i dag och barnen förverkligade egna fina versioner av historiska konstskatter. Dessa konstklubbar som arrangeras i grundskolan har en låg  tröskel för barn att inleda sin konstnärliga upptäcktsresa. Ledaren fungerar som stöd och guide för barnet under upptäcktsresan utan att för den skull glömma lekens betydelse. Eleverna behöver inte ha tidigare erfarenhet! Såväl nya som gamla elever är hjärtligt välkomna med.

Anmäla till kurser

Festen

Vi också erbjuder individuellt skräddarsydda konstfester för grupper av olika storlekar och åldrar i en kulturell och naturall miljö av centrum. Våra professionella artister och lärare kan hjälpa till att planera till exempel den oförglömliga födelsedagen, möhippan/svensexan, julfesten eller företagsfesten. 

Under dessa partier erbjuder vi möjlighet att skapa traditionell eller abstrakt konst, att måla, rita eller skulptera och att använda värt kök och tallrikar. Det är också möjligt att rita en levande modell. 

Priset på konstpartier bestäms av partiets längd, material som krävs och gruppens storlek.

Att fråga om ett offert: info(at)kuvataidekeskus.fi

Lägren

Under skollov och sommartid organiserar vi dagsläger för 7-12 år. Under dessa läger introduceras barn till bildkonst genom att måla, rita och formge med hjälp av våra skickliga instruktioner.

Vi arbetar med en mängd olika material och tekniker med dagliga förändringsområden utan att glömma att spela och ha kul!

Att fråga om ett offert: info(at)kuvataidekeskus.fi