Klassisen taiteen kuvataidekeskus Turun jokirannassa

Manillan kuvataidekeskus on Turun jokirannassa sijaitseva lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Se on antanut jo 30 vuoden ajan taiteen perusopetusta. Kuvataidekoulu on tarjonnut lapsille myös mahdollisuuden harrastaa kuvataidetta peruskouluissa järjestettävissä taidekerhoissa.

Taidekerhoissa erilaisten  tehtävien kautta  tutustutaan kuvallisiin menetelmiin ja ilmaisutapoihin. Piirretään, maalataan, tehdään helppoa grafiikkaa, toteutetaan lukukauden aikana yksi kolmiulotteinen tehtävä, valo-ja videokuvataan, sekä otetaan askelia performanssitaiteen suuntaan tekemällä pieniä esityksiä, jotka sitten yhteisvoimin ryhmäläisten kanssa dokumentoidaan. Opetuksessa pyritään huomioimaan erilaisuus ja laaditaan monipuolisia tehtäväkokonaisuuksia. Taidekerhossa jokainen saa ilmaista itseään kuvallistentehtävien kautta kannustavassa ilmapiirissä.
Arvona  opetuksessa on myös oman, sekä muiden  töiden  arvostaminen. Keväällä järjestetään kouluilla viimeisellä kerralla näyttelyitä, joihin on koottu ryhmältä yksi kuluneen vuoden kokonaisuus.
Taidekerho antaa lapsille mahdollisuuden osallistua laadukkaaseen taideopetukseen. Peruskouluissa järjestettävä taidekerho toiminta on matalankynnyksen paikka lapsen aloittaa oma tutkimusmatka kuvalliseenilmaisuun. Taideohjaaja toimii lapsen tukena ja oppaana tällä löytöretkellä.

Manillan kuvataidekeskus on toiminut vuodesta 1981 lähtien ja tarjoaa taideopetusta kaikille kuvataiteesta kiinnostuneille. Opetus on Turun kaupungin hyväksymää taiteen perusopetusta, jonka tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja kuvataiteen eri osa-alueilla. Ryhmiä löytyy niin lapsille kuin nuorille. Opettajina toimivat ammattikuvataiteilijat, muotoilijat ja kuvataiteen opettajat. 

Ajankohtaista

  Vielä mahtuu mukaan - ilmoittaudu!  

Hinta koko viikolle on 280€       Päivähinta 56€


ilmoittaudu mukaan manilla(at)kuvataidekeskus.fi


Syyskausi 2019 Manillassa ja Kouluissa

Ilmoittaudu nyt!

Ilmoittautuminen sekä Manillan että Taidekeskus koulussasi -ryhmiin syyskaudelle  2019 on alkanut!  Manillan ryhmät tulevat pysymään samoilla paikoilla ja Taidekeskus Koulussasi-ryhmiä perustetaan kysynnän mukaan. Tervetuloa mukaan!