Tietosuoja

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietoja Varsinais-Suomen kuvataidekeskuksen, Turun kuvataidekeskuksen palveluita.

1. Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen kuvataidekeskus, Turun kuvataidekeskus / 3021487-8

Itäinen rantakatu 64, 20810 Turku

Yhteyshenkilö

Sanna Peuri
info@kuvataidekeskus.fi

2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotta:

 •  käyttäjä voidaan rekisteröidä tiettyihin meidän sivustolla oleviin palveluihin;

 •  voimme ylläpitää asiakassuhteita, laskustusasioita ja yhteydenpitoa;

 •  käyttäjälle voidaan käyttäjän hyväksynnän mukaisesti markkinoida meidän palveluita;

 •  sivustoamme voidaan hallinnoida.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksen tekoon tai profilointiin.

Emme luovuta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. Ainoastaan kävijämäärätietoja lukuina voidaan luovuttaa viranomaistahoille.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimuksesta johtuvat velvollisuutemme sekä täyttääksemme lainsäädännöstä johtuvat velvoitteemme. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme ja palveluamme.
 

3. Henkilötietojen keräys

Keräämme palvelumme käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

a) Turun kuvataidekeskukselle antamasi tiedot

 •  Henkilön nimi, oppilas ja alle 18-vuotiaan huoltaja tai muu yhteyshenkilö

 •  Yhteystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, laskutustiedot

 •  Oppilaan ikä tai syntymäaika

 •  Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteiden tai palveluiden kuvailutiedot, laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot

 •  Käyttäjän antamat kiinnostustiedot

 •  Luvat ja suostumukset, kuten oppilaan nimen julkaisuun teoksen yhteydessä ja suostumus  oppilaan tai teoksen esiintymiseen sosiaalisessa mediassa

 •  Muut mahdolliset käyttäjän antamat tiedot, joita tarvitsemme tietosuojalausekkeessa määriteltyihin tarkoituksiin.

b) Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

Palveluiden käytön havainnointiin käytetään evästeitä ja muita analyysiteknologioita. Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee sivuston Yhtiön serveriltä, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Lähetetty viesti nopeuttaa sivustoa ja yksinkertaistaa kirjautumista, tallentaa käyttäjän käyttötietoja ja kohdentaa sivuston käyttäjälle.

Evästeiden ja muiden mahdollisten analyysiteknologioiden avulla kerätään esimerkiksi seuraavia tietoja:

 •  Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, kuten mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta

 •  Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä

 •  Sijaintitiedot, jos käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan

 •  Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

c) Palveluiden käytöstä johdetut tiedot

 • Johdettu tieto on päätelty analytiikan avulla Palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

 • Kaikkea keräämäämme tietoa voidaan käyttää Palvelun kohdentamiseen käyttäjälle. Käytämme evästeitä seurataksemme tietoa, jonka sivustomme eväste on asentanut käyttäjän tietokoneelle. Useimpien selainten valikossa on Help menu -kohta, joka kertoo kuinka evästeiden hyväksyntä voidaan estää, kuinka selain ilmoittaa evästeiden vastaanottamisesta ja kuinka evästeet voidaan sulkea. Jos evästeet suljetaan, sivuston käyttö voi rajoittua tai estyä.
   

4. Kerättyjen tietojen säilytys

Säilytämme käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan. Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syy tehdä niin.
 

5. Henkilötietojen siirto

Emme jaa henkilö- tai tunnistetietoja kolmansille osapuolille.

Oikeudellisista syistä henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. 

7. Henkilötietojen suojaus

Varsinais-Suomen kuvataidekeskus käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja.
 

8. Kolmansien sivustot

Tämä tietosuojalauseke soveltuu vain meidän Palveluihin emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojalausekkeet.
 

9. Tietosuojaselosteen muutokset

Voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla Yrityksen sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään.
 

10. Sinun oikeutesi

- oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Toimitamme tiedot lain edellyttämässä muodossa.

- oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

- oikeus vaatia tiedon poistamista
- oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

- oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

- oikeus pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme.

- oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin. 

11. Oikeuksiesi käyttäminen

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Jos pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia

Takaisin ylös