Näyttökuva 2020-1-10 kello 10.21.58.pn

Turun kuvataidekeskus

– rakkaudesta taiteeseen

Taiteen perusopetuksessa on keskeistä visuaalisen yleissivistyksen, ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Opiskelu luo edellytyksiä kuvataiteen jatko-opinnoille, elinikäiselle harrastamiselle ja visuaalisen kulttuurin kehittämiselle.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta tasolle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri  taiteenalojen opetusta. Kuvataiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvailmaisuun, nykytaiteeseen, median kuviin, muotoiluun, taidehistoriaan, rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys.

Turun Kuvataidekeskuksen opetus on Turun kaupungin hyväksymää taiteen perusopetusta, joka noudattaa Opetushallituksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 2017 perusteita.

 

Toiminta-ajatus

Koulun toiminta-ajatuksessa on keskeistä se, että luovuus on ihmiselle olennaista. Luominen on vastapainoa teoreettiselle pohdiskelulle ja median synnyttämälle tietotulvalle. Luodessaan ihminen antaa mielikuvituksensa lentää, joka synnyttää ajatuksia, värejä ja kuvia. 

Turun kuvataidekeskuksen agenda:

  • kuvataideharrastuksen mahdollistaminen kaikille kiinnostuneille

  • kuvan tekemisen perustaitojen opetus kuvataiteen eri osa-alueilla

  • nostaa arvokeskusteluun taidekasvatuksen tärkeys yhtenä ihmisen hyvinvoinnin voimavarana
     

Opettajat

Sanna Peuri rehtori | kuvataiteilija AMK, opettajan ammattipätevyys | kuvanveistäjä, taidemaalari
Tiina Vainio kuvataiteilija AMK | taidegraafikko, taidemaalari, taidepedagogi

Veera Sirkiä luokanopettaja | kuvataiteen opettaja

Iida Virta kuvataidekasvatusopiskelija 

"Olen iinnokas taiteen tekijä ja kokija. Lempitaidemuotoja minulle ovat kollaasit, maalaaminen ja graafinen suunnittelu. Opettajana pyrin olla inspiroiva ja yksilökeskeinen." 

Paula Porrasmaa luokanopettajaopiskelija | kuvataiteen opettaja

Pipa Hytinkoski | keraamikko

Liisa Ahola | kuvataiteilija
 

Takaisin ylös