Taideopetus Manillassa

Kuvataidekeskuksessa järjestetään viikoittain taiteen perusopetusta eri ikäisille ryhmille. Tunneilla tutustutaan muun muassa maalauksen, piirustuksen sekä plastisen sommittelun mielenkiintoiseen maailmaan.

Opetus on Turun kaupungin hyväksymää taiteen perusopetusta, jonka tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja kuvataiteen eri osa-alueilla. Opetus noudattaa Opetushallituksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 2017 perusteita. Tervetuloa taiteen pariin!

Syyslukukauden 2019 viimeiset kerrat pidetään:
maanantain ryhmä 18.11.
tiistain ryhmät 19.11.
keskiviikon ryhmä 20.11.
torstain ryhmät 28.11.
perjantain ryhmä 8.11.
lauantain ryhmät 7.12.

Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle 2020 on käynnissä nyt!

Ilmoittaudu mukaan tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Kevätlukukausi 2020 Manillassa alkaa maanantaina 13.1.2020. Yhteensä on 15 kertaa. Tunteja ei pidetä koulujen talvilomalla 17.2.–22.2. eikä pääsiäistauolla 10.4.–13.4.

Ryhmät tulevat pysymään samoilla paikoilla kuin viime lukukaudella. Oppilaspaikan vahvistatte maksamalla lukukausimaksun. Lähettäkää maksusta lapsen nimellä varustettu kuva/kuvakaappaus osoitteeseen manilla(at)kuvataidekeskus.fi. Huomioittehan kuitenkin sivun alapuolelta löytyvät peruutusehdot.

Kevään 2020 lukujärjestys

ma ti ke to pe la
16.30-18.45
Ateljee-
opinnot 3

 
17.00-18.30
Väri-
karuselli

 
16.30-18.45
Avoin ateljee
nuorille ja 
aikuisille
16.30-18.00
Ateljee-
opinnot
1-2
10.00-11.30
Väri-
karuselli
 

 
17.15-18.45
Ateljee-
opinnot 1-2
17.00-18.30
Ateljee-
opinnot ​1-2
17.00-18.30
Ateljee
opinnot ​1-2
16.30-18.45
Ateljee-
opinnot 3
11.45-13.15
Ateljee-
opinnot 1-2

Lukukausimaksut kevät 2020

Värikaruselli 2 x 45min. hinta 260€ 
Ateljeeopinnot (1-2) 2 x 45min. hinta 260€
Ateljeeopinnot (3) 3 x 45min. hinta 300€
Teemaopinnot hinta 180€
Avoin ateljee 300€/lukukausi tai 25€/kerta
Sisarusalennus: toisen sisaruksen lukukausimaksusta -10% 

Oppitunnin pituus 45 minuuttia. Kurssimaksut sisältävät kaikki tarvittavat materiaalit ja opetuksen sekä lisäksi yhden koko perheelle suunnatun kuvasunnuntaitapahtuman. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää tavoitteellista taiteenalojen opetusta. Kuvataiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvailmaisuun, nykytaiteeseen, median kuviin, muotoiluun, taidehistoriaan, rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys.

Manillan kuvataidekeskuksen toiminta-ajatuksessa on keskeistä, että opettajat ovat pedagogisesti suuntautuneita kuvataidealan ammattilaisia. Koulussa toteutettavan taidepedagogiikan avainsanoja ovat kokeilu, eläytyminen, oppiminen sekä oman ilmaisun kehittäminen.

Manillan kuvataidekeskus tarjoaa viikoittain eritasoista opetusta eri ikäisille ryhmille: valmentavaa opetusta alle kouluikäisille sekä perusopetusta kouluikäisille. Syventävät opinnot soveltuvat jo edistyneemmille harrastajille ja antavat valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Värikaruselli (valmentava taideopetus 4-7-vuotiaille) (2 x 45min)

Tiistaisin 17-18.30, keskiviikkoisin klo 17-18.30 sekä lauantaisin klo 10-11.30

Kurssilla harjoitellaan ajatusten ja tunteiden ilmaisemista kuvataiteen keinoin tutustumalla visuaalisen ilmaisun perusteisiin sekä kokeilemalla erilaisia materiaaleja ja työtapoja. Harjoittelemme maalaamista, piirtämistä, kolmiulotteista rakentelua, grafiikkaa ja muita kuvataiteen ilmaisutapoja. Tutustumme kuvataiteeseen, arkkitehtuuriin ja muotoiluun sekä kuvalliseen viestintään oman työskentelyn avulla. Opetuksessa tarkastellaan ja tutkitaan lähiympäristöä ja tutustutaan paikalliseen kulttuuriperintöön.

Opetus tukee lapsen itsetunnon kehittymistä ja myönteisen minäkuvan muodostumista. Tavoitteena on, että oppilaan kokemukset ja elämykset kuvataiteesta ja muista visuaalisista taiteista ovat myönteisiä. Varhaisiän opetus luo pohjaa myöhemmille visuaalisten taiteiden opinnoille.

Ilmoittaudu

Ateljeeopinnot 1-2 (taiteen perusopetusta 7-12-vuotiaille) (2 x 45min)

Maanantaisin klo 17-18.30, tiistaisin klo 17-18.30, keskiviikkoisin klo 17-18.30, torstaisin klo 16.30-18 sekä lauantaisin klo 11.45-13.15

Kurssilla harjoitellaan kuvan visuaalisten peruselementtien käyttämistä sekä tutustutaan eri materiaaleihin ja eri tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Harjoittelemme materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Tarkastelemme kuvataiteen ja arjen kuvia sekä kehitämme oppilaan kulttuurin, nykytaiteen ja taidehistorian tuntemusta. Tutustumme esineympäristöön, muotoilun perusteisiin, rakennettuun ja luonnon ympäristöön.

Ilmoittaudu

Ateljeeopinnot 3 (syventävä taiteen perusopetusta 12-17-vuotiaille) (3 x 45min)

Maanantaisin klo 16.30-18.45 sekä torstaisin klo 16.30-18.45  

Kurssilla kehitetään taiteellista ilmaisukykyä yhdellä tai useammalla kuvataiteen alueella. Perehdymme aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisun välineenä. Syventävät opinnot soveltuvat jo edistyneemmille harrastajille ja antavat valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Kurssille voi ilmoittautua, vaikka ei olisi aiempaa harrastustaustaa, koska tunnit rakennetaan niin, että sekä vasta-alkajat että edistyneemmät voivat työskennellä omalla tyylillään ja omien taitojensa rajoissa. Tällä kurssilla erityismateriaalit ovat omakustanteisia.

Ilmoittaudu

Teemaopinnot

Valinnaisten Teemaopintojen tarkoitus on syventää oppilaan kuvallista ajattelua ja ilmaisua sekä tietojen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittymistä. Ilmoittautuminen Ateljee-opinnot 4-, valokuvaus-, liikkuva kuva-, mediataide-, grafiikka-, lavastus/performanssitaide-, design/arkkitehtuuri-, savityöt- tai portfolio -kursseille sekä muille leireille ja työpajoille tapahtuu erikseen ja näistä tiedotetaan lähempänä kyseisten kurssien alkua.


Ilmoittautuminen

HUOM! Sähköpostiosoite on pakollinen tieto, koulun ja oppilaiden välinen yhteydenpito toimii pääasiassa sähköpostitse. Lähettämällä ilmoittautumislomakkeen hyväksyt alla olevat peruutusehdot.Ilmoittautumisesta lähetetään vahvistus ja laskutustiedot sähköpostilla mahdollisimman pian. Tarkistathan myös roskapostikansion. Mikäli postia ei kuulu, ota yhteyttä toimistoon: manilla(at)kuvataidekeskus.fi

Varattu paikka otetaan vastaan maksamalla lukukausimaksu. Lukukausimaksu tulee maksaa ennen kurssin alkua. Maksettuanne lukukausimaksun, lähettäkää kuitti kurssin maksusta sähköpostitse manilla(at)kuvataidekeskus.fi

Oppilaat otetaan maksamisjärjestyksessä. Pääsykokeita ei ole eikä aiempaa harrastustaustaa edellytetä. Minimioppilasmäärä kurssin jatkumiselle/ toteutumiselle on 10 oppilasta. Lukukauden alettuakin kannattaa tiedustella täydennys- tai peruutuspaikkoja. Toimintaan voi ilmoittautua myös kesken lukukauden, tällöin hyvitämme lukukausimaksusta 10 €/menetetty opetuskerta.

Täytämme ryhmät maksamisjärjestyksessä ja mikäli vapaita paikkoja jää jäljelle, on mahdollisuus tutustua toimintaan maksamalla tutustumismaksun 20€/kerta. Tutustumiskerroista on tiedusteltava etukäteen taidekeskus(at)kuvataidekeskus.fi

Uuden lukukauden alkaessa vanhat oppilaat voivat jatkaa normaalisti vanhoissa ryhmissä. Tästä tulee kuitenkin tehdä ilmoitus toimistoon tai opettajalle.

Peruutusehdot

Myöhempään kuin viikkoa ennen kurssin alkua tapahtuneista peruutuksista emme palauta kurssimaksua, paitsi jos todistettavasti kyse on sairastapauksesta tai muusta painavasta syystä. Peruutusilmoitus tehdään toimistoon sähköpostitse: manilla(at)kuvataidekeskus.fi mahdollisimman aikaisin. 

Poissaoloista ilmoitetaan ensisijaisesti sähköpostitse: manilla(at)kuvataidekeskus.fi. Poissaolot on mahdollista korvata muissa ryhmissä, joista sovitaan erikseen kuvataidekeskuksen kanssa. Kesken lukukauden lopettavalta oppilaalta laskutetaan lukukausimaksu täysimääräisenä. 

Erityistukea vaativat oppilaat

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli lapsesi kaipaa erityistä tukea oppitunnin aikana. Voimme ottaa erityislapsia vain oman tukihenkilön seurassa sekä opettajan kanssa käydyn keskustelun ja harkinnan jälkeen.