Taideopetus Manillassa

Kuvataidekeskuksessa järjestetään viikottain taiteen perusopetusta eri ikäisille ryhmille. Tunneilla tutustutaan muun muassa maalauksen, piirustuksen sekä plastisen sommittelun mielenkiintoiseen maailmaan. Tervetuloa taiteen pariin!

Syyslukukaudesta 2018 astumme uuden opetussuunnitelman pariin!

Syyslukukausi  2018

Syyslukukausi alkaa 20.8.2018 - Ryhmien päättymispäivät löydät etusivulta

Ei taideopetusta syyslomalla to 19.10. - su 22.10., pyhäinpäivänä la 3.11. ja itsenäisyyspäivänä to 6.12.2018.

Ennakkoilmoittautumiset kevätlukukaudelle 2019 ovat käynnissä!

Kevätlukukausi alkaa 14.1.2018

Ilmoittaudu mukaan sivun alapuolella löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Ennakkoilmoittautuminen Manillan kevään 2019 ryhmiin on alkanut! Ennakkoilmoittautumisen kautta pystytte varaamaan paikan lapsellenne keväällä alkaviin ryhmiin. Ryhmät tulevat pysymään samoilla paikoilla. Ennakkovaratun paikan voitte vahvistaa maksamalla lukukausimaksun. Lopulliseen ryhmään otetaan oppilaat (15), jotka ovat ensimmäisenä maksaneet lukukausimaksun. Tervetuloa mukaan!

Huom! Syksyllä 2018 kursseille osallistuneet - kurssipaikkanne säilyy, ellette erikseen ilmoita peruutusta. Vahvistatte paikkanne suorittamalla kevään 2019 kurssimaksun tilillemme.

Lähettäkää maksusta lapsen nimellä varustettu kuva/kuvakaappaus osoitteeseen manilla(at)kuvataidekeskus.fi.

Huomioittehan kuitenkin sivun alapuolelta löytyvät peruutusehdot.

_________________________________________________________________________________________

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää tavoitteellista taiteenalojen opetusta. Kuvataiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvailmaisuun, nykytaiteeseen, median kuviin, muotoiluun, taidehistoriaan, rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys.

Manillan kuvataidekeskuksen toiminta-ajatuksessa on keskeistä, että opettajat ovat pedagogisesti suuntautuneita kuvataidealan ammattilaisia. Koulussa toteutettavan taidepedagogiikan avainsanoja ovat kokeilu, eläytyminen, oppiminen sekä oman ilmaisun kehittäminen.

Manillan kuvataidekeskus tarjoaa viikottain eritasoista opetusta eri ikäisille ryhmille: valmentavaa opetusta alle kouluikäisille sekä perusopetusta kouluikäisille. Syventävät opinnot soveltuvat jo edistyneemmille harrastajille ja antavat valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

__________________________________________________________________

Lisätietoa taidekursseista

Ryhmissä tilaa, ellei toisin mainita.

Syksyllä 2018 aikuisten taideryhmät jatkuvat kurssiluontoisena. Viikoittainen aikuisten taideryhmän kokoontuminen ei siis näin ollen jatku, mutta seuraamalla nettisivujamme pysyt ajan tasalla tulevista aikuisille järjestettävistä taidekursseista. Aikuisryhmän työskentelyssä käytetään erilaisia materiaaleja ja välineitä, jotka tukevat oppimista ja kuvallista ilmaisua. Kursseilla perehdytään syventävästi useampaan kuvataiteen alueeseen ja eri materiaalien ja tekniikoiden hyödyntämiseen.

Värikaruselli (valmentava taideopetus 4-7-vuotiaille) (2 x 45min)

Tiistaisin 17-18.30, keskiviikkoisin klo 17-18.30 sekä lauantaisin klo 10-11.30

Kurssilla harjoittellaan ajatusten ja tunteiden ilmaisemista kuvataiteen keinoin tutustumalla visuaalisen ilmaisun perusteisiin sekä kokeilemalla erilaisia materiaaleja ja työtapoja. Harjoittelemme maalaamista, piirtämistä, kolmiulotteista rakentelua, grafiikkaa ja muita kuvataiteen ilmaisutapoja. Tutustumme kuvataiteeseen, arkkitehtuuriin ja muotoiluun sekä kuvalliseen viestintään oman työskentelyn avulla. Opetuksessa tarkastellaan ja tutkitaan lähiympäristöä ja tutustutaan paikalliseen kulttuuriperintöön.

Opetus tukee lapsen itsetunnon kehittymistä ja myönteisen minäkuvan muodostumista. Tavoitteena on, että oppilaan kokemukset ja elämykset kuvataiteesta ja muista visuaalisista taiteista ovat myönteisiä. Varhaisiän opetus luo pohjaa myöhemmille visuaalisten taiteiden opinnoille.

Ateljeeopinnot 1-2 (taiteen perusopetusta 7-12-vuotiaille) (2 x 45min)

Maanantaisin klo 17-18.30, tiistaisin klo 17-18.30, keskiviikkoisin klo 17-18.30, torstaisin klo 16.30-18 sekä lauantaisin klo 11.45-13.15

Kurssilla harjoitellaan kuvan visuaalisten peruselementtien käyttämistä sekä tutustutaan eri materiaaleihin ja eri tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Harjoittelemme materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Tarkastelemme kuvataiteen ja arjen kuvia sekä kehitämme oppilaan kulttuurin, nykytaiteen ja taidehistorian tuntemusta. Tutustumme esineympäristöön, muotoilun perusteisiin, rakennettuun ja luonnon ympäristöön.

Ateljeeopinnot 3 (syventävä taiteen perusopetusta 12-17-vuotiaille) (3 x 45min)

Maanantaisin klo 16.30-18.45 sekä torstaisin klo 16.30-18.45  

Kurssilla kehitetään taiteellista ilmaisukykyä yhdellä tai useammalla kuvataiteen alueella. Perehdymme aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisun välineenä. Syventävät opinnot soveltuvat jo edistyneemmille harrastajille ja antavat valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Kurssille voi ilmoittautua, vaikka ei olisi aiempaa harrastustaustaa, koska tunnit rakennetaan niin, että sekä vasta-alkajat että edistyneemmät voivat työskennellä omalla tyylillään ja omien taitojensa rajoissa. Tällä kurssilla erityismateriaalit ovat omakustanteisia


Teemaopinnot

Valinnaisten Teemaopintojen tarkoitus on syventää oppilaan kuvallista ajattelua ja ilmaisua sekä tietojen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittymistä. Ilmoittautuminen Ateljee-opinnot 4-, valokuvaus-, liikkuva kuva-, mediataide-, grafiikka-, lavastus/performanssitaide-, design/arkkitehtuuri-, savityöt- tai portfolio -kursseille sekä muille leireille ja työpajoille tapahtuu erikseen ja näistä tiedotetaan lähempänä kyseisten kurssien alkua.

_________________________________________________________________

Lukukausimaksut kevät 2019

Värikaruselli,              2 x 45min.  hinta 260€ 

Ateljeeopinnot (1-2),  2 x 45min.  hinta 260€

Ateljeeopinnot (3),     3 x 45min.  hinta 300 € 

Sisarusalennus: toisen sisaruksen lukukausimaksusta -10% 

Oppitunnin pituus 45 minuuttia. Kurssimaksut sisältävät kaikki tarvittavat materiaalit ja opetuksen sekä lisäksi yhden koko perheelle suunnatun kuvasunnuntaitapahtuman. Manillan kevätlukukauden opetuskertoja on 14.

Minimioppilasmäärä kurssin jatkumiselle/ toteutumiselle on 8 oppilasta. 

Kurssille voi ilmoittautua myös kesken lukukauden, tällöin hyvitämme lukukausimaksusta 10 €/menetetty opetuskerta.

Kuvataidekoulun laskutustiedot:
Varsinais-Suomen kuvataidekeskus
Liedon Säästöpankki FI14 4309 0010 4582 30
Viestikenttään tunnus: Manilla/kausi/ryhmä/oppilaan nimi

__________________________________________________________________

Oppilaat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääsykokeita ei ole eikä aiempaa harrastustaustaa edellytetä.

Lukukauden alettuakin kannattaa tiedustella täydennys- tai peruutuspaikkoja.

Ilmoittautuminen on sitova koko lukukaudeksi (syksy/kevät). Oppilaspaikka on mahdollista peruuttaa ennen kunkin lukukauden alkua tai yhden tutustumiskerran jälkeen, muussa tapauksessa laskutus koko lukukaudelta. Tutustumiskerroista veloitetaan 20€ / kerta. Peruutusilmoitus tehdään toimistoon joko sähköpostitse: manilla(at)kuvataidekeskus.fi tai puhelimitse: 040 7300 631.

Uuden lukukauden alkaessa vanhat oppilaat voivat jatkaa normaalisti vanhoissa ryhmissä. Tästä tulee kuitenkin tehdä ilmoitus toimistoon tai opettajalle.

Poissaolot ja keskeyttäminen

Poissaoloista ilmoitetaan ensisijaisesti ohjaajalle, toissijaisesti toimistoon. Poissaolot on mahdollista korvata muissa ryhmissä, joista sovitaan erikseen kuvataidekeskuksen kanssa. Kesken lukukauden lopettavalta oppilaalta laskutetaan lukukausimaksu täysimääräisenä. Erityisestä syystä annettavista alennuksista sovitaan erikseen.

Erityistukea vaativat oppilaat

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli lapsesi kaipaa erityistä tukea oppitunnin aikana. Näin voimme varmistaa turvallisen ja sopivan oppimisympäristön lapselle erityisjärjestelyin.

Ilmoittautuminen

HUOM! Sähköpostiosoite on pakollinen tieto, koulun ja oppilaiden välinen yhteydenpito toimii pääasiassa sähköpostitse. Lue peruutusehdot alta.


Ilmoittautumisesta lähetetään vahvistus ja laskutustiedot sähköpostilla mahdollisimman pian. Varattu paikka otetaan vastaan maksamalla lukukausimaksu. Tarkistathan myös roskapostikansion. Mikäli postia ei kuulu, ota yhteyttä toimistoon: manilla(at)kuvataidekeskus.fi

Lukukausimaksu tulee maksaa ennen kurssin alkua. Kolme päivää (72h) tai alle ennen kurssin alkua tapahtuneista peruutuksista emme palauta kurssimaksua, paitsi jos todistettavasti kyse on sairastapauksesta tai muusta painavasta syystä. Tämä käytäntö viimetingassa tulleiden peruutusten vuoksi. Peruutusilmoitus tehdään toimistoon sähköpostitse: manilla(at)kuvataidekeskus.fi mahdollisimman aikaisin. 

Maksettuanne lukukausimaksun, lähettäkää kuitti kurssin maksusta sähköpostitse manilla(at)kuvataidekeskus.fi