Manillan kuvataidekeskus -

Rakkaudesta taiteeseen

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksessa on keskeistä visuaalisen yleissivistyksen, ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Opiskelu luo edellytyksiä kuvataiteen jatko-opinnoille, elinikäiselle harrastamiselle ja visuaalisen kulttuurin kehittämiselle.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta tasolle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri  taiteenalojen opetusta. Kuvataiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvailmaisuun, nykytaiteeseen, median kuviin, muotoiluun, taidehistoriaan, rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys.

Toiminta-ajatus

Koulun toiminta-ajatuksessa on keskeistä se, että luovuus on ihmiselle olennaista. Luominen on vastapainoa teoreettiselle pohdiskelulle ja median synnyttämälle tietotulvalle. Luodessaan ihminen antaa mielikuvituksensa lentää, joka synnyttää ajatuksia, värejä ja kuvia. 

Manillan kuvataidekeskuksen agenda:

  • kuvataideharrastuksen mahdollistaminen kaikille kiinnostuneille

  • kuvan tekemisen perustaitojen opetus kuvataiteen eri osa-alueilla

  • nostaa arvokeskusteluun taidekasvatuksen tärkeys yhtenä ihmisen hyvinvoinnin voimavarana

Kuvia tiloistamme