Taideopetus Manillassa

Kuvataidekeskuksessa järjestetään viikottain taiteen perusopetusta eri ikäisille ryhmille. Tunneilla tutustutaan muun muassa maalauksen, piirustuksen sekä plastisen sommittelun mielenkiintoiseen maailmaan. Tervetuloa taiteen pariin!

Syyslukukausi 2017

Syyslukukausi 21.8–9.12.2017

Syksyllä 14 ohjauskertaa
Ei ohjausta syyslomalla 19.-22.10.2017, pyhäinpäivänä 4.11.

Päättymisajankohdat

Maanantain perusopetus 13.11.

Tiistain perusopetus 14.11.

Keskiviikon valmentava opetus 15.11.

Torstain perusopetus sekä syventävä opetus 23.11.

Lauantain valmentava sekä perusopetus 25.11.

Ilmoittautumiset kevätlukukaudelle 2017 ovat käynnissä!

Ilmoittaudu mukaan sivun alapuolella löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta. Kevätlukukauden lukujärjestys on sama kuin syyslukukaudella.

Kevätlukukausi  8.1.2018-

Keväällä 15 ohjauskertaa
Ei ohjausta talvilomalla 19.-25.2., pääsiäistauko 30.3.-2.4.2018

_________________________________________________________________________________________

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää tavoitteellista taiteenalojen opetusta. Kuvataiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvailmaisuun, nykytaiteeseen, median kuviin, muotoiluun, taidehistoriaan, rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys.

Manillan kuvataidekeskuksen toiminta-ajatuksessa on keskeistä, että opettajat ovat pedagogisesti suuntautuneita kuvataidealan ammattilaisia. Koulussa toteutettavan taidepedagogiikan avainsanoja ovat kokeilu, eläytyminen, oppiminen sekä oman ilmaisun kehittäminen.

Manillan kuvataidekeskus tarjoaa viikottain eritasoista opetusta eri ikäisille ryhmille: valmentavaa opetusta alle kouluikäisille sekä perusopetusta kouluikäisille. Syventävät opinnot soveltuvat jo edistyneemmille harrastajille ja antavat valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

_________________________________________________________________________________________

Lisätietoa taidekursseista

Ryhmissä tilaa, ellei toisin mainita

Syksyllä 2017 aikuisten taideryhmät jatkuvat kurssiluontoisena. Viikoittainen aikuisten taideryhmän kokoontuminen ei siis näin ollen jatku, mutta seuraamalla nettisivujamme pysyt ajan tasalla tulevista aikuisille järjestettävistä taidekursseista. Aikuisryhmän työskentelyssä käytetään erilaisia materiaaleja ja välineitä, jotka tukevat oppimista ja kuvallista ilmaisua. Kursseilla perehdytään syventävästi useampaan kuvataiteen alueeseen ja eri materiaalien ja tekniikoiden hyödyntämiseen.

Valmentava taideopetus (4-7-vuotiaille)

Keskiviikkoisin klo 17-18.30 ja lauantaisin klo 10-10.45 (Huom, keskiviikon ryhmä täynnä)

Kurssilla harjoittellaan ajatusten ja tunteiden ilmaisemista kuvataiteen keinoin tutustumalla visuaalisen ilmaisun perusteisiin sekä kokeilemalla erilaisia materiaaleja ja työtapoja. Harjoittelemme maalaamista, piirtämistä, kolmiulotteista rakentelua, grafiikkaa ja muita kuvataiteen ilmaisutapoja. Tutustumme kuvataiteeseen, arkkitehtuuriin ja muotoiluun sekä kuvalliseen viestintään oman työskentelyn avulla. Opetuksessa tarkastellaan ja tutkitaan lähiympäristöä ja tutustutaan paikalliseen kulttuuriperintöön.

Opetus tukee lapsen itsetunnon kehittymistä ja myönteisen minäkuvan muodostumista. Tavoitteena on, että oppilaan kokemukset ja elämykset kuvataiteesta ja muista visuaalisista taiteista ovat myönteisiä. Varhaisiän opetus luo pohjaa myöhemmille visuaalisten taiteiden opinnoille.

Perusopetus (7-12-vuotiaille)

Maanantaisin klo 17-18.30, tiistaisin klo 17-18.30, keskiviikkoisin klo 17-18.30, torstaisin klo 16.30-18 ja lauantaisin klo 11-12.30 

Kurssilla harjoitellaan kuvan visuaalisten peruselementtien käyttämistä sekä tutustutaan eri materiaaleihin ja eri tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Harjoittelemme materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Tarkastelemme kuvataiteen ja arjen kuvia sekä kehitämme oppilaan kulttuurin, nykytaiteen ja taidehistorian tuntemusta. Tutustumme esineympäristöön, muotoilun perusteisiin, rakennettuun ja luonnon ympäristöön.

Syventävä perusopetus (12-17-vuotiaille)

Torstaisin klo 16.30-18.45 

RYHMÄ TÄYNNÄ! (Paikkoja voi kysellä jälleen kevätkaudelle)

Kurssilla kehitetään taiteellista ilmaisukykyä yhdellä tai useammalla kuvataiteen alueella. Perehdymme aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisun välineenä. Syventävät opinnot soveltuvat jo edistyneemmille harrastajille ja antavat valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Kurssille voi ilmoittautua, vaikka ei olisi aiempaa harrastustaustaa, koska tunnit rakennetaan niin, että sekä vasta-alkajat että edistyneemmät voivat työskennellä omalla tyylillään ja omien taitojensa rajoissa. Tällä kurssilla erityismateriaalit ovat omakustanteisia.
 

Robotti

Tiloissamme toimii myös Käsityökoulu Robotti, lisätiedot kursseista ja ilmoittautumiset: http://www.kasityokoulurobotti.fi/turku/

_________________________________________________________________________________________

Lukukausimaksut syksy 2017

Valmentava opetus 45 min.  hinta 210 €

Valmentava opetus 2 x 45min. hinta 260€ (Syksyn ryhmä täynnä)

Perusopetus 2 x 45min.  hinta 260€

Syventävä opetus 3 x 45min.  hinta 300 € (Syksyn ryhmä täynnä)

Sisarusalennus: toisen sisaruksen lukukausimaksusta -10% 

Oppitunnin pituus 45 minuuttia. Kurssimaksut sisältävät kaikki tarvittavat materiaalit ja opetuksen. Lisäksi yhden koko perheelle suunnatun kuvasunnuntaitapahtuman. 

Minimioppilasmäärä kurssin jatkumiselle/ toteutumiselle on 8 oppilasta. 

Kurssille voi ilmoittautua myös kesken lukukauden, tällöin hyvitämme lukukausimaksusta 10 €/menetetty opetuskerta.

_________________________________________________________________________________________

Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääsykokeita ei ole eikä aiempaa harrastustaustaa edellytetä. Lukukauden alettuakin kannattaa tiedustella täydennys- tai peruutuspaikkoja.

Ilmoittautuminen on sitova koko lukukaudeksi (syksy/kevät). Oppilaspaikka on mahdollista peruuttaa ennen kunkin lukukauden alkua tai yhden tutustumiskerran jälkeen, muussa tapauksessa laskutus koko lukukaudelta. Tutustumiskerroista veloitetaan 20€ / kerta. Peruutusilmoitus tehdään toimistoon joko sähköpostitse: manilla@kuvataidekeskus.fi tai puhelimitse: 040 7300 631.

Uuden lukukauden alkaessa vanhat oppilaat voivat jatkaa normaalisti vanhoissa ryhmissä. Tästä tulee kuitenkin tehdä ilmoitus toimistoon tai opettajalle.

Poissaolot ja keskeyttäminen

Poissaoloista ilmoitetaan ensisijaisesti ohjaajalle, toissijaisesti toimistoon. Poissaolot on mahdollista korvata muissa ryhmissä, joista sovitaan erikseen kuvataidekeskuksen kanssa. Kesken lukukauden lopettavalta oppilaalta laskutetaan lukukausimaksu täysimääräisenä. Erityisestä syystä annettavista alennuksista sovitaan erikseen.

Ilmoittautuminen

HUOM! Sähköpostiosoite on pakollinen tieto, koulun ja oppilaiden välinen yhteydenpito toimii pääasiassa sähköpostitse.


Ilmoittautumisesta lähetetään vahvistus ja laskutustiedot sähköpostilla mahdollisimman pian. Varattu paikka otetaan vastaan maksamalla lukukausimaksu. Tarkistathan myös roskapostikansion. Mikäli postia ei kuulu, ota yhteyttä toimistoon: manilla@kuvataidekeskus.fi

Lukukausimaksu tulee maksaa ennen kurssin alkua. Kolme päivää (72h) tai alle ennen kurssin alkua tapahtuneista peruutuksista emme palauta kurssimaksua, paitsi jos todistettavasti kyse on sairastapauksesta tai muusta painavasta syystä. Tämä käytäntö viimetingassa tulleiden peruutusten vuoksi. Peruutusilmoitus tehdään toimistoon joko sähköpostitse: manilla@kuvataidekeskus.fi mahdollisimman aikaisin. 

Maksettuanne lukukausimaksun, lähettäkää kuitti kurssin maksusta sähköpostitse manilla@kuvataidekeskus.fi